Dato: 11. december 1850
Fra: Signe Læssøe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

d: 11' De 1850

Jeg veed De tilgiver min Glemsomhed, da De nok kan føle at mine Tanker kun ere eet Sted siden den ulykkelige femogtyvende Juli.

Tænk engang imellem paa den, der meer end nogensinde, har trængt til sønlig Følelse.

Deres Signe Læssøe

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter