Dato: 28. september 1850
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre Andersen!

En af Dagene vil De modtage en ny lille Bog fra mig ved Reitzel. Det skal glde mig, om den tiltaler Dem.

Tak for de venlige Yttringer om Indtrykket af min Christen Blok! Det var et Forsg i en Retning, der tildeels var mig ny og som jeg derfor kunde vre lidt nysgjerrig efter at vide hvad man syntes om. Hvad Peer Hjort eller hans Gjenfrd vil dmme om hvad som helst jeg skriver, veedjeg altid forud. - Men rgres han ved at lse mig, kan jeg undgaae at rgres, ved ikke at lse hvad jeg troer han har skrevet; og det behver jeg kun en lille Mundsmag af for at kjende. - En saadan fik jeg for noget siden. I nrvrende bevgede Tid kan man ikke vente ret Mange skal give sig Tid til at lse og forstaae hvad man skriver - Critiske Udgydelser derover i den forldede Hovmester- og Overformynder-Tone bryder intet Menneske sig om, og enten det er Roes eller Dadel, kan man vre temmelig vis paa, at naar man kun ikke selv berres deraf, berrer det Ingen. Ved at tnke paa det rige Stof til humoristiske Characteerbilleder, mine (og tildeels Deres) litteraire Antagonister i en heel Menneskealder har leveret, skrev jeg dog forleden i min Conceptbog:

Jeg hvner mig engang paa Eder Alle;

Men ondskabsfuld I skal min Hvn ei kalde:

Jeg skildrer Jer med Pen - dog saa honette,

At Ingen skal paa Eder gjette.

Jeg gjr nu maaskee en heel Bog af de Optegnelser, jeg troer De engang har seet, vedkommende mit Forfatterliv og min Samtid; men for at undgaae at sige hvad jeg maaskee i en anden Verden vilde fortryde - vil jeg tnke mig som Afdd og lade Bogen ligge i min Pult til jeg har sagt denne Verden Farvel.

Jeg er imidlertid, Gudskelov, rask og frisk tilmode; min Kone ligeledes. Hun sender Dem som jeg, de venligste Hilsener. Hvad lever og rrer De Dem i? arbeider De for Casino Theatret eller for det kongelige eller for begge? Gid vi havde en god Fred! Ialtfald lad os vnne os til at leve og digte lige freidigt under Kanonbulderet!

Deres hengivnete

B.S. Ingemann

Sor d 28de Sepbr 1850.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter