Dato: 9. september 1850
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d:9 Sept 1850

Meget beklager jeg kire gode Ven af Deres venskabelige Brev at erfare at De til og fra Corselitze haver havt en saare ubehagelig Reise men en Lykke var det at De reyste saa betids derfra at De undgik at ligge 5 Dage i Carantaine. Nu haaber jeg at De haver overstaaet alle Reysens Besvrligheder og er ved en god Sundhed saa at De igien kan tnke paa at gire mig den re og Glde, at besge det gamle Glorup hvor man lnges efter Dem og hvor De stedse er saa meget velkommen.

Iblandt de mange Rygter som dagligen k[r]ydse sig er ogsaa den kommen til Nyeborg at den Russiske [Flaade] som nu krydser i ster Sen skal overvintre i Nyeborg i det Tilflde vil det biedrage til Byens og ens Velstand men ogsaa til mange Uordener og Ubehageligheder

Hsten har vret her meget vanskelig da det dagligen har regnet saa at 1/3 af Kornet er bleven bedervet og liggendes paa Marken

Min Sn kommer til mig i Morgen med Kone og tvende Snner det er alt det nyt jeg kan melde Dem herfra I Haab snart at see Dem igien forbliver jeg stedse Deres hengivneste og rbdigste Ven G Moltke Huitfeldt

[I Marginen:] Mine Damer hilse Dem paa det venskabeligste og haaber at De opfylder Deres Lvte til dem at komme igien her i Aar

G M

[Udskrift med fremmed Baand til Nyhavn 34]

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)