Dato: 16. august 1850
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d:16 Aug l850

Meget beklager jeg af Deres venskabelige Skrivelse af 7 d:M: at erfare at De min gode Ven har havt en saa ubehagelig Reise til Falster og haaber at den til Kibenh: har vret heldigere.

Siden Deres Afreise have vi her havt en saa strk Heede at det nsten ikke har vret at udholde 20 a 21 Graders Varme. Mit Portrt som jeg meget imod min Villie blev ndt til, at lade male af Holbec er bleven meget ligt og godt malet, saa at jeg for Maleriets Skyld, ikke tilintetgir det som Maler Rie. I Almindelighed tager han kuns 70 Rbdd for et saadant Portrt men da han havde noget meere Arbeide paa mit forlangte han 100 Rbd hvilke jeg gav ham med Fornyelse da han havde anvendt saa megen Fliid derpaa. Rug Hsten har her en god og heldig Fremgang formedels det gode Veyr kuns Mangel paa Folk gir den besvrlig og langsom i vrigt kan jeg ikke melde Dem noget nyt herfra, jeg slutter derfor dette Brev med at anbefale mig i Deres vedvarende Venskab, bede Dem, at hilse min gode Cousine W Moltke paa det venligste, lyknske hende til den lykkelig overstandne Operation, og forsikkre hende, at hendes Syn hvert Aar vil blive bedre og strkere Min saa kire Svieger Datter og Frken Raben lader Dem flittigen hilse og nu vale Deres meest hengivne Ven

G Moltke Huitfeldt

[Udskrift med fremmed Haand]

Herr' Digter H: C: Andersen

i

[overstreget:] Kjbenhavn

Bregentved pr [overstreget:] Ringsted

[overstreget] Nyhavn v.s.34

Rnnede

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)