Dato: 5. august 1850
Fra: Viggo Læssøe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Udby, d. 5. aug. 1850.

Kære Hr. Andersen,

Jeg skal takke Dem saa meget fra Moder for Deres kærlige Brev; den megen Deltagelse, Moder har fundet, har trøstet hende meget; saadanne Ord som Deres mildne hendes Sorg ved at fremkalde hendes Taare. Det kan jo ikke være andet, end at hendes Smerte over Frederiks Død maa være uendelig stor; thi hvor stort et menneske var han ikke!

Jeg beundrede altid hans overordenlige Evner, men jeg beundrede dog i endnu højere Grad hans Karakter, og jeg beder til Gud, at Erindringen om denne stedse maa holde mig paa den rette Vej og gøre mig til et bedre Menneske.

At Frederiks Død maatte volde Dem stor Bedrøvelse, derom tvivlede jeg ikke; thi hvor mange Tanker har De ikke vekslet med ham! Jeg husker jo godt, med hvilken Opmærksomhed og Glæde jeg som Dreng hørte paa Samtalerne mellem Dem og Fredrik, dengang De kom til os om Søndagen. De maa tro, at som De er kær for os alle i Familien, saa holdt ogsaa Frederik inderlig af Dem og han tænkte sikkert ofte tilbage paa hine Søndage, som ville være uforglemmelige for mig.

Moder bærer Tabet ret rolig, men Tabet er saa stort, at jeg frygter for Moder, naar nogen Tid er gaaet. For os Brødre er det en sørgelig og nedslaaende Tanke, at den Dygtigste af os er gaaet bort.

Jeg takker Dem endnu engang for Deres hjertelige Brev og for de Linier, De har skrevet over Frederik. Moder og mine brødre bede at hilse Dem. Lev vel, kære Hr. Andersen.

Deres hengivne Viggo Læssøe

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter