Dato: 15. juni 1850
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fra Jonas Collin.

15 Juni Løverdag, fra Kaffebordet.

Theodor kommer og bringer Hilsen fra Andersen som er p. Glorup pr Nyborg. De Tilstedeværende- Ingeborg og Adolph, Fru Fenger, Jonna og Stampe - bede mig at sende Dem en Gienhilsen.

Adolp[h] reiser i Aften til Kallundborg, derfra til Aarhuus og - Silkeborg. »Naar han er reist« siger Ingeborg, »skaljeg skrive til Andersen«.

Paa Mandag eller Tirsdag reiser Stampe tilbage til Nysø for at faae alt i Orden paa Christinelund.

Veiret synes her at ville gaae over i det fugtige Hiørne, thi i de sidste Dage have vi daglig havt en Bløde.

Chievitz og Recke reise, siger man, til Paris, paa Honoraret for Den høiere Dannelsesanstalt.

De har vel hørt den skrækkelige Ulykke, der i Søndags ramte Lowzow? Han befinder sig efter Omstændighederne ikke saa slet; Emil Hornem. og Fenger ere Læger.

Linds og Edvards befinde sig vel paa Landet. Christian Thyberg er kommen tilbage.

Gottlieb og Augusta have det som sædvanligt; Jeg ligesaa.

Min ærbødigste Respect til Excellencen paa Glorup!

Lev vel kiære Andersen

Deres faderlige

Collin.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus