Dato: 25. maj 1850
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

205. Fra Jonas Collin.

Kiære Andersen

alt er her ved det Gamle - dermed vil jeg begynde, thi det besvarer de Spørgsmaale, som, jeg veed, ere Dem de vigtigste. Linds ere inderlig glade paa deres Landsted, og Edvards træffe alle Forberedelser for at drage ud til deres Sommerresidents først i næste Uge.

Jonna befinder sig meget vel paa Nysø.

Af literairt Nyt veed jeg intet andet, end at Goldschmidt er i Begreb med at giøre en Sundhedsreise, og af politisk kun det, at vore Tropper nu daglig drage ud af Staden, saa at De ikke behøver at være bange for Fienden paa Deres Reise.

Hils alle Drewsens paa Silkeborg, først og fremmest Valdemar.

»hvad skal jeg skrive til Andersen fra Dig?« spørger jeg Theodor. Svar: »hils ham og siig han er et . .«

Jeg lider i denne Tid af Susen for det ene Øre, saa jeg ikke rigtigt kunde høre det sidste Ord.

Løverdag 25 Maji 1850.

Deres

Collin.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus