Dato: 7. februar 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Meïr Aron Goldschmidt
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 7 Februar 1850.

Kjære Goldschmidt!

Tak for Deres hjertelige venlige Indbydelse til imorgenaften, jeg maatte jo være en underlig Een om jeg ikke kom, men jeg er en underlig Een! Lad mig tale lige ud af mit Hjerte. Jeg har nu gaaet i over Aar og Dag og glædet mig til engang at høre Musiken til Liden Kirsten, endelig skal jeg høre den, det er imorgen, men samme Tid er Deres Indbydelse, som jeg ligesaa gjerne vilde gaae efter. Hvad vilde De nu gjøre i mit Sted. Jeg tænker De vilde som jeg sige der reent ud, med det Spørgsmaal, hvor tør jeg snarest vente en Gjentagelse? Enten med Indbydelse eller med Liden Kirsten? - Siig mig, Kjære, er det Deres egen lille Kreds, den jeg helst er i, som jeg imorgen træffer? Da tag heller, men ligesaa venlig, en anden Aften imod mig, er det derimod Tilfældet at der er Nogen, jeg ellers ikke saa let møder og som De vil føre mig sammen med, nu vel - saa slaaer jeg en Streeg over Liden Kirsten, siig mig Tiden man maa komme. - Det er mig et forfriskende aandelig Bad at tale med Dem; jeg troer fuldt og fast at De, Deres Moder og Søster alle tre ere mig venligt sindede, og De veed hvor høit jeg skatter Dem.

Venskabeligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter