Dato: 21. januar 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 21 Jan 1850

Kjære Ingemann!

hjertelig Tak for den tilsendte smukke Sang; jeg skal sørge for Trykning og Udstyrelse og strax sende Dem nogle Excemplarer; nu foreløbig min og det unge Brudepars Tak; De kan være forvisset om at De forvolder de to en stor Glæde. Tak endnu engang! jeg havde i Dag skrevet Dem til, om endogsaa Deres Sang ikke just nu var kommet, jeg havde skrevet for at sige Dem den alvorlige Nyhed at Øehlenschlæger er død! - iaftes, Klokken 11 døde han; saa vidt jeg veed var hans Sygdom en Byld i Leveren. Det var netop Christian den ottendes Dødsdag, og omtrent samme Dødstime; jeg tænkte derpaa iaftes da jeg to Gange gik over Amaliepladsen for at høre om det var forbi; "i Dag for to Aar siden gik jeg ogsaa her i Uvished og Alvor, ved Tanken om hvad der vilde skee. Øehlenschlæger er ellers død saa deiligt og godt; han spurgte igaar aftes Ole Bang om Dødskampen vilde blive smertelig, thi han følte den forestod, men befandt sig forøieblikket rolig / og fri for Smerte; han tog saa Afsked med Lægen, lod sine Børn komme om sig, Villiam læste høit af Tragedien Socrates hvor der tales om Udødelighed; Øehlenschlæger sagde at han var saa forvisset om det andet Liv, tog Afsked med dem Allesammen, kyssede dem hver og var fuld af Ro og uden Smerte, bad kun, at hans Dødskamp ikke maatte blive haard, lagde saa Hovedet ned og var død! - Lykkelig den der saaledes maa flyve fra Jorden til Gud! men underligt er det dog for os at see saaledes de store, hellige Træer falde, et efter andet, det stemmer til Kjærlighed, det gjør Sindet blødt. - Lev / vel! hils Deres Kone ret meget og hjerteligt fra mig.

Deres inderlig hengivne H.C. Andersen

E.S

Forestillingen af Macbeth iaften er hævet og det Kongelige Theater lukket for 0ehlenschlægers Død.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 270-73)