Dato: 1. januar 1850
Fra: Bernhard von Beskow   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Stockholm, Nyrsdagen 1850.

Bste Andersen!

Hur ofta har jag icke redan mnat tillskrifva Dig, fr att frnya mina tacksgelser fr all den wnskap, som Du visade oss under vrt vistande i Kpenhamn I Men hinder hafva allt. mellankommit. Den sednare tiden af ret.r jag altid fverhopad af tflingskrifters granskning och andra groml fr Svenska Akademiens hgtidsdag, och innan den var fverstnden fverflls jag af en Katarrhal-feber, som jag nnu icke fvervunnit. Med det nya rets sol hoppas jag dock att f nya krafter, och bland de mnga nskningar, som denna dag framkallat, r fven den, att det nya tid skiftet, liksom mnga, mnga efterfljande, m fr Dig medfra lifvets bsta gfvor af helsa, gldje, framgng och lycka. I dessa wlnskningar frenar sig min hustru af uppriktigaste hjerta. Om Hon hinner, mnar Hon sjelf skrifva ngra rader.

Den byst, Du sknkt oss, har ftt sin plats i samma rum med Oehlenschlgers og Geijers. Jag hoppas, att Du r njd med detta sllskap. D min hustru behllit bysterna, men jag fven i mina rum nskar ha en erinring af Dig, har jag ftt den lithografi, som Du sknkte min hustru, hvilken jag uppsatt i mitt skrifrum, der den r omgifven af Tegner, Wallin, Frauzen, Schiller, Byron, Goethe, e tutti quanti, som tillhra "the Poets Corner.

Af tidningarne har jag sett, att Ditt nya skdespel Meer end Peder og Guld gjort en utomordenUig lycka, hvilket srdeles fgnar mig. Jag hoppas, att Du ej frgter Ditt goda lfte att snda oss stycket, nr det blifvit tryckt. P vr scen har nnu intet nytt af vrde framkommit under denna vinter.

Vi vnta nnu p den utfrliga beskrifningen fver den skna fest, som gafs till Oehlenschlregers ra, den 14. November. Huru gerna hade jag ej varit der och deltagit i hyllningen fr den store skaldekonungen!

Frn Fredrika Bremer hafva vi ej p lnge haft ngon direkt underrttelse. Har Du ngon, s meddela den. Hon lrer vistas p landet ngonstdes i Amerika, der Hon sges befinna sig utomordentligt vl.

Alla Dina hrvarande wnner befinna sig wl och bedja helsa Dig, i frmst rummet min hustru. Gt oss fven pminta hos alla wra goda wnner i Kjpenhamn. Lef vl, bste Andersen, och fgna snart med ngra rader Din tilgifne vn

Bernh. v. Beskow.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost