Dato: 10. august 1850
Fra: Fredrika Bremer   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Cape May, Amerika.

Aug. 1850.

Kre Andersen!

En liten BrefDue kommer har flygandes till Dem, frn den nya verlden, fr att bringa Dem en vnlig hlsning frn Deras Veninde der, och sger Dem att hon knner fr och tnker p sina vnner i Danmark lika varmt och innerligt som d hon var midt ibland dem, deltagande i deras sorg och deras gldje. Jag mste fven fra fver til Dem tusentals vnners hlsningar frn denna verldsdel, vnner som lst deras romaner, deras Eventyr, deras lefnads-Saga och som tala om dessa verk med gon, som strla af nje. Deras Eventyr ro i synnerhet gunstlingar, och mnner och qvinnor ha bland dessa hvar sina synnerliga lsklingar. En liflig ldre man, General Stuart, bad mig nyss hlsa Dem och sga att han som mycket sllan grter. vid bcker, mste flla trar vid Deras Biographi. Mnga frga mig, om De icke ngonsin kommer till Amerika. Jag svarar att De sger: "det r fr meget Vand!" p vgen dit. Ej heller ville jag rda dem att komma hit, ty jag tror icke att de kom med lifvet harifrn, utan blefve ihjlkrmad af detta ifriga, enthusiastiska folk.

De r den enda Danska skald som hr r allmnt kannd och lskad. rsted den enda Danska Vettenskapsman knd och erknd hr som stor. Men jag r glad fver det interesse som min lilla skrift fver Danmark (har utgifven i tvenne Ofversttningar) bidragit att vcka for det lilla herrliga landet och dess folk.

Hlsa Kocks och Jette Wulff hlsa mycket Bournonville frn mig. Jag ville skrifva till dem, men hinner icke nnu tminstne. Halsa ocks frken Jacobsen, Hartmans, och andra mina vanner nr de trffar Dem, och tnk p mig som Deras hjrtligt tillgifna vnnina

Fredrika Bremer.

D. 15de Hurra fr Danmark och Danskarne!! Deras blodiga kamp och seger vid Ichstedt genljuder nu har. Mtte den bli afgrande och blod och trar ej mera spillas i detta krig!

Kre Andersen! Jag ville sga dem mycket, men har icke tid. Ej heller att sga dem ngot om Amerika och mitt lif har. Jag gmmer det tills vi trffas om Gud vill, nsta r.

Till Deras skna och goda Drottning glder jag mig att skrifva enligt hennes tillsgele d jag sist sg henne (p Sorgenfri) frn Westerns drottning, rosornas stad Cincinnati. Till min van H. Martensen skall jag fven skrifva denna hst. Jag r afmigkommen i brefskrifning. Men ingen som kunde se mitt lif hr i landet skulle undra derp. Skrifver De t oss ngra skna Eventyr? Vi lngta efter sdana af Dem!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter