Dato: 16. november 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Per Daniel Amadeus Atterbom
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 16 Nov. 1849

Kjre Ven!

Hjertelig Tak for Brev og Digt, jeg blev saa glad ved at see mig erindret og at jeg ikke strax har skrevet og takket, ligger i, at jeg havde saa travlt med vort Folke-Thaeater, hvor jeg har bragt et Stykke frem. "Meer end Perler og Guld", her flger det med om De vil lse det. Jeg har givet Raymunds Comedie saa meget af mit aandelige Blod, at det er blevet ganske dansk og har i een Maaned vret givet 12 Gange for fuldt Huus, og der rummes 1500 Mennesker. I disse Dage fuldender jeg et aldeles originalt Eventyr-Lystspil: Ole Lukie, samme Ole skal komme til Dem, naar han er fuldkldt. Hils paa det kjrligste deres Frue og Brn, samt alle mine Venner i det kjre Upsala, glem endelig ikke Landshfdingens, Bttigers og Josephson. - For Oehlenschlger var den 14de en smuk, stor Fest, det var Skaldens 70-aarige Fdselsdag og der blev givet Sange af saa godt som alle vore Poeter, mange Taler holdtes; Grundtvig var som sdvanlig meget aparte, og udbragte blandt andet en Skaal for Oehlenschlgers Skjaldinde - og hvem troer De han mente her med - Ingeman. Ja hvor der kan siges meget i denne Verden! Festen var ellers smuk og Oehlenschlger udnvnedes af Kongen til Storkors af Dannebrogen. Send min venlige Hilsen op til Provstegaarden i Tuna og tnk lidt paa

deres inderlige hengivne

H. C. Andersen

Skalden Professor Atterbom, Ridder af Nordstjernen etc. Upsala.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 138-39)