Dato: 26. oktober 1849
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d: 26 Oct 1849

Med sidste Post modtog jeg min Vens interessante Forring af Deres meget smukke Comedie meer en Perler og Guld, jeg iiler derfor i Dag, at bevidne min skyldigste Tak Det undrer mig ikke at den har fundet saa almindelig Biefald i Kibenhavn da den kan ved at lses opmuntre Sindet, og med lige Fornyelse lses oftere

Herfra kan jeg ikke sige Dem andet Nyt end at Madam Vinters Dd har opvakt her i Egnen almindelig Sorg og srdeles bedrvet mig isr for den ulykkelige Winter, og hendes kire Forldre

Det mrke Veir forhindrer mig at skrive meer undskyld derfor, at jeg afbryder i det jeg beder Dem at formelde Herr Conferentz Raad Collin, min rbdigste Hilsen og have mig selv i venskabelig Erindring

Deres rbdigste og meget hengivne Ven

G Moltke Huitfeldt

[Udskrift med fremmed Haand:]

S.T.

Herr H.C.Andersen

Cand.phil: Ridder af Danebrog

i

Kjbenhavn

Nyhavn

v.S.No 34

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost