Dato: 13. oktober 1849
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d: 13 Oct 49

Undskylde vilde min gode Ven, at jeg saa lnge har udsat, at bevidne Dem al min Tak for Deres venskabelige Skrivelse, og at lyknske Dem til det store Held Deres nye Stykke har havt, hvilket meget har gldet mig

I hyeste Grad har det grmmet mig at det ikke lykkedes Wladimir at blive antaget til Cadet men det er en Flge af den nye Opdragelse, at unge Mennesker fra den spde Alder skal more dem, og derved spilde den Tid De bedre kunde anvende. Vis Preussen ikke endnu eengang gaaer paa Rve-Kler, haaber jeg dog nu, at det bliver meere roligt i Holsteen. Mine Damer hilse Dem paa det forbindtligste, og jeg haver stedse den re at vre

Deres rbdigste og hengivneste Ven

G Moltke Huitfeldt

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)