Dato: 3. juni 1849
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kbhvn: d: 3 Junii 1849. Chrhvn: Strandgade 35.

Kjre Andersen! histrede Ven!

Jeg modtog Igaar Dit venlige og flinke Brev af 27.de Mai, og nstefter tusinde Taksigelser iler jeg med Besvarelsen af de Punkter der angaae vor lille Flleds-Opera.

Du er fortrinligt gaaet ind paa Ideen, og jeg kan allerede see at Enkelthederne foresvve Dig klart og kraftigt. - Naar jeg undtager "Fangernes Dands" er der Intet, der fra mit Synspunkt burde vre anderledes. Dog vil jeg bede Dig ikke at haste med Arbeidet og det af flgende Grunde.

1: Er den Udarbeidelse af Emnet der komme til at beroe paa mig, endnu ikke ganske udfldet i min Tanke.

2: Maa vi absolut vre samlede for at conferere med GIaeser, der uden vor Nrvrelser vil fare aldeles vild i den nordiske Tonedigtning.

3:Maa vi oppebie Begivenhederne for at opfange det der muligen kunde passe til Leiligheden, endog om det skulde blive til et Repertoire-Stykke er det godt at det modnes, og en passende Anledning til Opfrelse vil ikke fattes.

4:& ultimo: Er det hist ndvendigt at vi faae at vide, under hvilke Forhold Theatret i nste Saison skal fremtrde.

Det skal derfor vre mig kjrt, dersom Du inspireret af den nordiske Natur og dens poetiske Omgivelser vil fortstte Digtningen som Din egen selvstndige Skabning, og naaer vi da atter samles ville vi med forenede Krfter arbeide for at give det Dandsens Flugt, Musikens Vinger og Scenens Farvespil.

Tusinde Hilsener fra hele min Famillie til Dig, og til alle de svenske Venner der kjende lidt til mig Farvel, inddrik af alle Krfter, kun ikke for megen Punsch.

Din oprigtigt hengivne

Auguste Bournonville.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter