The Hans Christian Andersen Center

Dato: 19. maj 1849
Fra: Jonas Collin d.ć.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kićre Andersen

i de 2 Dage som ere forlřbne siden Deres Afreise, er der ikke passeret noget saa mćrkeligt, at det [er] blevet Gienstand for Salon-Passiar; vel er Frederits bleven bombarderet, men, som sagt, det har her ikke vakt nogen Opmćrksomhed, maaskee fordi Kiřbenhavn af Erfaring veed hvad et Bombardement er.

Min Commission til Stockholm sees af Hoslagte, som er forfattet saaledes at det kan afleveres.

I dette Řieblik var Schneider hos mig med Forslaget til Repertoiret - og derpaa stod: »Kongen drřmmer«.

Heibergs Digt: Fanen til P. af N. skal vćre oversat paa engelsk, fransk, russisk og tydsk.

Mange mange Hilsener herfra Huset og fra Familien i det Hele. Hanne Boye fra Christiansand kom i dette Řieblik hertil.

Lev vel, kićre gode Andersen.

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost