Dato: 13. februar 1849
Fra: Carl Joachim Hambro   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk, engelsk.

London den 13 Febr. 49.

Min kjre Ven,

Jeg modtog forleden Dag Deres sidste Epistel med Deres Kunstens Dannevirke, som jeg lste med megen Interesse og saa laante til Confd. Treschow og skal lade cirkulere imellem alle Danske, hos hvem denne Piece vist vil finde udeelt Bifald.

Aarsagen til min lange Taushed er den, at De bad mig skrive Dem, naar Bentley sendte mig nogle Aviser for Dem. Jeg har saaledes ventet paa samme, mens stedse forgieves, og vil nu ikke lnger opstte at takke Dem for alt Venligt og Hierteligt. Indlagt flger en Copie af et Papiir, jeg for lngere Tid siden erholdt af Bentley for at foreligge til Deres Disposition, og hvorom han vilde skrive Dem. Da jeg nu ikke har hrt fra Dem om denne Gienstand saa gir jeg Dem opmrksom derpaa. Skriver De bag paa

Please pay to the order of Messrs C. J. Hambro & Son. Value in account

Deres Underskrift: H. C. A.

saa skal jeg ved Forfald besrge samme indkasseret og sende Dem accurat Belbet paa Smidt & Lemaire.

Ude paa Bransbury gaaer det saa taalelig, men min Kone er langtfra at vre strk, og Charles voxer saa meget, at jeg ofte er urolig for, at han ikke vil blive sund.

David fra Dumbarton sender venligst Hilsen til Goliath og vil glde sig at giensee ham hos hans Forldre, et nske de tiltrde og haabe engang at faae opfyldt.

Danmarks Affairer gaaer det godt med. Vor retfrdige Sag skal nok vinde Seier.

Deres tro hengivne

Carl J. Hambro

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost