Dato: 25. november 1848
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Løverdag, Aften 25 Nav 1848.

Tak! min kiære gode Andersen, for den Bog. Jeg havde besluttet at gaae hen at see Macbeth; men jeg havde atter taget fat paa Bogen og - kunde ikke forlade den førend den var udlæst. Klokken var halv otte, og jeg vilde ikke at en anden Digtning skulde forstyrre det Indtryk, Bogen havde giort; jeg blev da hiemme i min lille eensomme Løverdagsstue.

Endnu engang: Tak for »de to Baronesser«!

Deres faderlige Ven

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter