Dato: 3. september 1848
Fra: Fredrika Bremer   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

rsta d. 3 Sept. 1848.

Andersen har icke kommit till Sverige, icke till rsta i Sommar, och nu ro rosorna frbi och resornas tid snart fven. Jag har dock det hoppet att snart f rka Er, bsta Andersen, men icke p rsta utan i Kpenhamn. Jag mnar mig nemligen p besk i Danmarks hufvudstad, och, som jag nskar att drja der ngon tid, s hoppas jag af Er vnskap en vnlig handrakning fr min trefnad derstdes. Jag anhller neml. att Ni ville gifva mig, vid min ankomst till Kpenhamn, i brjan af instundande Oktober mnad, anvisning p rum i ngot enskilt hus. Ty jag frmodar att det r i Kopenhamn, som i Stockholm och andra hufvudstader, att vlknda fruntimmer lemna rum och mat t resande personer, som nska ackordera in sig s, for vecka eller mnad. Skert knner ni ngot sdant hyggligt hus, eller ock kan ngon af era vnninor i Kpenhamn ge er upplysning derom, och ni skall d i godhet upplysa mig. Hvad jag nskar vore tvenne trefliga rum helst med utsigt t ngot storre torg eller t hamnen, dertill uppassning, Kaffe och The innom hus, och - framfor allt, en hygglig och treflig vrdinna. Jag vet att Digteren har lttare att finna stora slott i digtens verld n en tarflig och treflig boning i denna sublunariska, men icke dess mindre hoppas jag p Er fr att vgleda mig till besagda hem. Och som jag nskar sjelf taga det i profning d jag kommer till Er goda stad, s nskade jag helst en bostad, som kunde tagas och sagas opp p vecka. Vill ni hjelpa mig hartill? . . . .

De sista tidningar jag sett har, tala om freden ssom afslutad, tminstne till vren. Hvad det glder mig att det gtt igenom dermed! Och vintern som nu stundar torde emedlertid ngot afkyla Tyskarnas hufvudlsa germanism, och ge dem innom hus tillrckligt art fundera p, for att hindra dem att annu en gng i ofrstnd rusa p Dannmark. Danmark skall hafva heder af sitt tappra motstnd, och Sverige och Kung Oscar skola ha heder ocks af deras allfvarliga ingripande i saken for brdralandets val, och heder af att den blodiga striden slutats utan ondig blodspillan, och att segern frblifvit i billighetens icke i vldets hand. Och fastare n ngonsin hoppas jag att brdraskapets band mellan vra folk blifvit knutna. Jag skrifver icke mer i dag, men hoppas snart tala mycket med er, och hra hvilka sagor och snger nu elda Er fantasi. Jag langtar hra Era Eventyr p Danmarks jord. Der, som hr, er tillgifna och tacksamma vn

Fredrika Bremer

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter