Dato: 23. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 23 August 1848

Kjæreste Ingemann!

Her sender jeg Dem »Auerbachs Dorfgeschichten«, et Exemplar der tilhører Collins Datter Fru Drevsen, hun har laant mig den til Dem og De vil beholde den til jeg selv kommer om en tre Ugers Tid. Hils paa det kjærligste Deres Kone og glæder De mig i Fyen med et lille Brev da sendes det til "Glorup per Nyborg".

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Til Hr Etatsraad, Professor B. S. Ingemann vend om

E.S.

den danske Boghandler Lorck i Leipzig, der har forlagt en Mængde danske Sager, vil nu udgive et Blad, der berører alle Forhold i Literatur, Kunst, Politik & i Norden og saaledes bidrage en Deel til at man derude seer rigtigere og sandere de forskellige Forhold; en Slags Prøve er medfølgende Blad; jeg synes at vi Alle sammen bør understøtte ham med Bidrag, og han har bedet mig tale hans Sag hos Dem, om en lille Novelle, eller andet Arbeide i Prosa. Den første September kommer det egentlige første Nummer ud, dette er kun et sammenlavet for nogenlunde at vise Arrangementet. Undskyld at Efterskriften er længer end Brevet, men da jeg havde skrevet det havde jeg ei Tid til at skrive om igjen!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 249-50)