Dato: 16. juli 1848
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d 16: Juli 1848.

Kjre Andersen!

Frst min og min Lucies Tak for det kjre venlige Besg og for den underholdende Meddelelse af Bedstemoders Brudegave saavelsom for Brevet fra Deres nye smukke Bolig i Amaliegaden! (Numeret fik jeg dog ikke at vide. Derfor sender jeg denne lille Billet til Collins).

Her er Alt som da De reiste. Med Vaabenstilstanden som nok sikkert kan ventes, er Ingen rigtig tilfreds. Haanlig for os synes den mig ikke; om den bliver til Fordeel eller Tab for os kan vel frst Tiden vise; men har den vret ndvendig, gjlder jo ingen Kritik, og hjlper heller intet Oprr. Hvor man skal tage 2 dansksindede Slesvigske Notabler fra indseer jeg ikke. - Blive alle 4 Regjeringsmnd arge Oprrsbeskyttere og vlge de en Augustenborger til Prsident - haaber jeg, vi opsige Vaabenstilstanden i den frste Maaned og slaaer alle Tydskerne ihjel som Fluerne i September, med en Landstorm og da gaae vi To jo med, ikke sandt? - Den Sang, som har tiltalt mig meest af Alt hvad jeg i Anledning af Krigen har hrt synge er Poul Rytters Sang over Slaget ved Slesvig til den friske Folkemelodie. Dog den passer neppe til vor sangvinske Tids Smag og kommer neppe Folk paa Tungen. Den eneste populaire var Landsoldaten; men nu er dens Tid vel forbi.

Stilstandslivet og Stilstands-Poesien venter jeg ikke Andet af end almindelig Gnavenhed.

Flaut er det for de brave Svenskere, der nu vel maae drage hjem uden at have draget Svrd af Skeden. Den skandinaviske Begeistring faaer velsagtens ogsaa nu et Knk. Jeg havde nylig Brev fra Atterbom; han vilde have besgt os i denne Sommer, men har opsat det til nste, for den politiske Stemnings Skyld, som han mener udelukker alle andre Interesser hos os.

At dette dog ikke har vret Tilfldet med Dem har De givet os et interessant Beviis paa ved den srdeles characteristiske Bedstemoder God Lykke med hende og med Dem selv! De hjerteligste Hilsener fra os begge her!

Deres hengivneste B.S.Ingema[nn]

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter