Dato: 12. juni 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

Glorup 12 Juni 1849

Kjre Fru Balling!

jeg haaber at "Laxegaden" staaer som den altid
har staaet og de kjre Venner der ere friske
og tilfredse, som man kan vre det i disse Tider!
jeg er endnu paa Glorup hvor jeg har vret siden
jeg kom til Fyen. Vi havde i Begyndelsen
henved 100 danske mand her paa Grevens to
Gaarde,og paa selve Glorup en heel Skare
officerer, saa droge de bort, een af
Kapitain Blom, en hist elskvrdig dan[sk]
Mand, er siden saaret; nu fik vi Til[sagn]
om at Svenske indtraf, vi skulde h[ave]
16 Officerer og 20 Spillemnd med Flere
men de kom ikke, vi have kun s[eet et]
Par af de Herre, som Middags Gjst[er;]
imorges droge de mere Vest paa. Id[ag]
hre vi her paa Gaarden den fjerne
Kanonade ovre fra Als, det var Noget for
Deres moder! - da Slaget forleden Mandag
stod, var det som en evig Torden langt
borte. - Fjenden staaer nok endnu nr
ved Als, jeg har gruelig Lyst til at komme
lidt derover for at see noget, men da det
kun er af Nysgjrrighed og jeg ikke kan
gjre Gavn, saa er jeg dog endnu lidt /
uvis med mig selv, jeg veed ikke hvad
Indtryk det vil gjre at komme Ilden
saa nr og er man der, saa er man
der. - Det er en Glde at hre hvor
kjkke vore Soldater er, de gik forleden
fra Slaget, hvor de havde stridt den hele
Dag, syngende og jublende. - vi faae
her i Fyen lidt tidligere Efterretninger
end Folk i Kjbenhavn, men saa faae
vi ogsaa saa mange Rygter at man
ikke veed tilsidst hvad der er sandt.
[hul i papiret] ventes til Fyen 5000 Norske, bare de
[hul i papiret] t kom og med Svenskerne slog til
[hul i papiret] vi kunde faae et godt Slag der
gjorde, hderlig for os, ende paa Krigen.
I Nybrog var stor Stads da Svenskerne
kom; Byens Port bekradset, den svenske
og danske Vaaben ophngt, alle Skibe
havde deres danske-svenske-norske
Flag oppe; Paa Skibsbroen var en
Tribune for de Syngende og i Gaderne
Mad og Drikke for de Svenske. -

Kommer "Flyveposten" ordenlig? Den
har vel gode Historier, omtrent som de
vi faae i Fyen, hvor Historierne lbe
om paa egen Haand. Imedens jeg /
skriver dette begynder man at hre
Kanonade igjen! det er en underlig
Flelse man lytter efter med, vor Herre
ved hvor mange ine der lukek sig fr
Sol gaae ned. Det kan man da sige hver
Morgen i denne Tid! -

Jeg haaber snart at see Dem, Deres
Moder og Sster; jeg tager her fra i denne
Uge, gaaer lidt til Sor og da hjem til
Kjbenhavn. Christian Wulff , der frer gir
har tilbudt mig at boe i sine smukke
Vrelser ude i Amaliegaden, det er
tt ved Toldboden, saa jeg kan see H[ven]
og den svenske Kyst. Nu tusinde hjer[telige]
Hilsener til Deres Moder, Sster, Fa[milien]
Sonnes & og lad mig see de pr[ve]
Jernbanen fr jeg kommer hjem, [saa]
vi gjensidigt kunne tale om vore
farlige Reiser.

Deres meget hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 132, billed 6352-55)