Dato: 9. juni 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Glorup 9 juni 1848

Kjæreste Ingemann!

Det var kjærligt og smukt af Dem at De strax skrev og saa venligt sagde mig at jeg var velkommen. Det var min Hensigt at reise herfra, som i Dag og da tilbringe min Paaske i Sorø, men Excellensen fik Efterretning om at her kom en stor Indqvartering til Glorup, ikke mindre end 16 svenske Officerer, 20 Spillemænd og Underofficerer, samt Oppassere og Menige og da han veed jeg holder saa meget af de kjære Naboer og nok er den Eneste svensktalende i Hovedbygningen bad han mig blive til Svenskerne kom. Jeg har lovet at blive her otte Dage endnu, og sender derfor i Dag dette lille Epistel for at bede Dem og Deres kjære Kone om De lige saa venligt ville see mig lidt senere. Mueligviis / gjør jeg en Svip tour til Als paa een Dag og kan da bringe lidt Efterretninger derfra, i det mindste bringer jeg dog min nye Roman (i Manuscript), som jeg ønsker maa behage Dem og Deres Kone.

Excellensen takker Dem meget for Deres venlige Hilsen til ham, og sender sin bedste tilbage. - De preusiske Tropper drage igjen Nord paa, Folk flygte igjen herover fra Kolding; Kanoner ere komne til Middelfart. Et godt Rygte i Dag siger at 20 000 Russere, ere landede i Kiel for at hjælpe os. - Bring min Hilsen til Deres Kone og ligesaa til Øehlenschlægers, der er nok i Besøg en Frøken Kold fra Kjøbenhavn, kjender De hende ikke, da maa De gjøre hendes Bekjendtskab, det er en sund, begavet Natur, hun har megen Vittighed og et dybt Gemyt.

Lev nu hjertelig vel!

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen

tilgiv, jeg har maatte skrive lidt ihast! /

[udskr:] Høivelbaarne Hr Etatsraad, Professor, Ridder af flere Ordener B. S. Ingemann i Sorø frit

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 232-34)