Dato: 29. maj 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg den 29 Mai 1848

Kjreste Ven!

Du kan tro jeg blev overrasket og glad ved at finde et Brev fra Dig indeni din Ssters, jeg fik det i Aftes ved Sengetid, da Posten mellem Glorup og Nyborg, kommer og gaaer saa keitet det har vret mueligt at udfinde! nei, hvor det var smukt, hvor det var kjrligt af Dig at skrive mig til og det uden at jeg havde skrevet frst; hertil kommer nu dit venlige Tilbud at jeg ved min Ankomst til Kjbenhavn, kan tage ind i dine Vrelser, top! det tagerjeg med stor Glde imod, jeg har aldrig boet i den Ende af Byen, der er man snart ude af den og kan fra Gaden gaae lige paa Hovedet i Vandet. Det var min Plan at blive i Kjbenhavn naar jeg kommer, en 14 Dage, 3 Uger, og da sge ud paa Vandanstalten, eller var Krigen endt, maaskee lbe op til Stockholm, / men uden vi have Fred tager jeg ikke ud af Landet. jeg takker Dig derfor paa det kjrligste for Leiligheden, kommer Du pludselig hjem, kan jeg jo strax rykke ind i eet af Hotellerne, jeg skal skrive til Dig eller din Sster naar jeg kommer, forelbig kan jeg kun sige, at jeg bliver her paa Glorup til Sndag eller Mandag (4 eller 5 Mai) tager da en to, tre Dage til Odense og derfra med Deligensen til Sor, hvor jeg vilde vre i Pindsen, og efter denne komme tIl Kjbenhavn; see det er nu Planen; maaskee sees vi [overstr: fr] i Odense, eller Nyborg, ja jeg veed ikke hvor langt Du gaaer med Kongen. Hils Worsaae og Grimur Thomsen naar Du seer dem, I trffes vist, dersom Du endnu er i Byen. Dette mit Epistel kommer som Flgesvend med eet jeg skriver din Sster til og som Du vist lser, deri vil jeg nedlgge Stemninger og Tilstande. Dersomjeg af en Hndelse endnu skulde faae et Brev fra Dig, da siig mig hvor Belona er, der har jeg Theodor Collin ombord som Overlge / jeg vil gjerne vide om Belona lyder sit Navn, og da er jeg lidt urolig for Vennen, som jeg nok vilde have heel hjem, det lille Menneske. Din Broder Peter sger jeg efter i alle Aviser, jeg hrer aldrig om ham, han kan blive en farlig Recensent for mig hvad anden Deel af Romanen angaaer, da han nu kjender alle Grundene deromme. - Dette skal vre et Ordspil, men det lykkedes ikke, undskyld! jeg er saa vittig i min Roman, skal jeg sige Dig, at det ikke kan slaae til at vre det ogsaa i Brevene.

Endnu en Gang tak for dit broderlige Sind, det lyser saa tidt og smukt frem imod mig, jeg er i Grunden ikke halv saa god, som Du, bare jeg ret kunde glde Dig, ja bi til jeg bliver Minister, isr Marineminister, saa skal Du komme til at styre hele Flaaden, for jeg kan ikke. Og nu nok en Gang lev vel, et hjertelig Haandtryk og den kjrligste Hilsen fra din

broderlige Ven

H. C. Andersen

[Udskrift:]

Hivelbaarne

Hr Capitain-Lieutenant

Christian Wulff,

frende det kongelige Dampskib gir.

anbefales!

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 131, 6346-51)