Dato: 10. marts 1848
Fra: Jens Jacob Asmussen Worsaae   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredag den 10de Marts 1848.

Histrede.

Maa jeg takke Dem ret meget for Laanet af den hermed flgende Bog, saavelsom for den behagelige Aften, vi sidst tilbragte sammen. Jeg glder mig srdeles til Sndag.

Mr. North, som jeg talte med igaar, bad mig sprge Dem, om han turde bede Dem gjre ham den Fornielse at spise til Middag hos ham paa Mandag Eftermiddag Kl. 6. De veed han boer Amaliegade Nr. 156 i Stuen lige ved Siden af Collin. Vilde De maaske have den Godhed ved et Par at lade mig. vide, om De kan modtage Hr. Norths Indbydelse.

Deres hengivne og forbundne

J. J. A. Worsaae.

Hr H. C. Andersen,

Ridder af flere Ordener.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost