Dato: 5. januar 1848
Fra: Carl Joachim Hambro   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Bransbrury den 5. Januar 1848

Min kjre Ven,

Jeg blev sandelig overrasket, da jeg Juledag fik Deres kjre Gave Ahasverus. Det var inderlig venligt af Dem, at tnke paa mig, og De har beredet mig en meget stor Nydelse ved Lsningen aJ Deres Digt. Det vil stemple. Dem som en dansk. Milton, saa mange herlige poetiske Billeder, der ere i Deres Digt, beaandet med megen Religisitet. Iblandt saa mange Lyspunkter er det et utaknemligt Arbeide, at opdage en enkelt mindre lykkelig Tanke, men de 2 sidste Linier Pag. 52 havde jeg gierne seet udeladt og et Par andre smaa Steder. Jeg har vist Uret, men jo mere jeg holder af Dem, desto mindre kan jeg lide, naar der er Noget, som i fierneste Maade forringer Deres poetiske Arbeides Vrdi efter mine Tanker. Min Kone takker venligst for Deres Jule Greetings, hun gienkendte Skyggen og den gamle Gadelygte - fra Deres Ophold i Lixmount.

Vi have just havt Besg af Dr. Simpson. Han har opdaget en ny Beruselsesform i Chloroform. Han sendte 2 Piger og vor Papegie til Svn, og man kunde have giort hvad man vilde med dem; Intet havde de flt. I smertefulde Operationer vil der vre mange, der ville velsigne Opdageren, men jeg deler aldeles den Anskuelse, De yttrede engang, at det var for helligt til at spge dermed.

De har giort et dybt Indtryk paa David, som ofte omtaler sin Dumbarton Goliath. Vi tale ofte om Dem, og vi savnede Dem til at hielpe at plyndre et brilliant Juletr, fuldt af alskens franske Bonbons.

Jeg har vret dsel nok til at trykke en Deel af min Danmarks Historie, jeg skrev i Edinborg paa Engelsk, og jeg sender Dem et Exemplar. Hvad vil Saul mellem Propheterne, siger De sagtens, og har ganske ret!

Min Fader er meget vel og aldeles fri for Gigt, han er meget lykkelig i sit Humeur.

Mange af Deres Venner have spurgt efter Dem. Veiret her er usundt og Ddeligheden meget stor. Vr venlig hilset af os Alle og af Deres hengivne Ven

Carl J. Hambro.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost