Dato: 1. januar 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

[renskrift og oversttelse i: Brev]

Kjre Ven!

Iaftes kom jeg hjem fra Landet hvor jeg har tilbragt min Juul og finder ved min Hjemkomst Deres Brev, som ieblikkelig forstemte mig, i det jeg strax troede at min lille Bog nu slet ikke var kommet ud og jeg havde just gldet mig der til som et Barn glder sig, i det jeg tnkte paa Dickens, der som jeg veed holder af at fornies Juleaften, nu skulde paa den modtage fra mig en lille Jule-Hilsen! jeg vilde saa gjerne det skulde have vret skeet, jeg har slet ikke siden min Afreise skrevet ham til; ved senere at tnke efter, er det faldet mig ind at De maaskee dog har fulgt Deres frste Indskydelse at udgive til Julen den lille Bog, forstrret med een eller to af de ldre Eventyr, skulde dette imidlertid ikke vre blevet Tilfldet, da maa vi vel nu kalde Bogen / Nytaarshilsen, eller Vinterhilsen dog det overlader jeg ganske til Deres Smag, optag saa mange af mine ldre Eventyr De vil, kun beder jeg Dem at [overstr: fra] min Fortale bliver uforandret, vil De alene i denne hvor jeg siger fem nye Historier, tilfie i en Note at De har indskudt de andre som Lserne maaskee ikke vil tage ilde op. - [overstr: Da De her] At det Hele ikke skulde udgjre, som De skriver mer end eet Ark, kan jeg ikke forstaae, paa Dansk er det ganske vist at Manuskriptet er nok til 2 Ark, trykte som Improvisatoren, ja til mere; jeg havde tnkt at De vilde trykke det med saa store Typper, som den af Charles Boner udgivne Tales from Denmark og da maatte det kunde drages ud til fire fem Ark. - Dog det [overstr: kunne vi] sees bedst naar det Hele er trykt. -

Min Ahasverus er nu udkommet paa Dansk og Tydsk, dette Digt / synes alt at vkke en Slags Opmrksomhed og Kritikken siger at dette Digt synes at gjre en nyt Vendepunkt i mit Digerliv; Skade at det er i Poesi og altsaa aldrig kan godt gjengives i et fremmed Sprog. - Jeg er ganske overrasket ved at De har givet 6 Exemplarer af Improvisatoren til min Raadighed. - Tr jeg da bestemme eet af Improvisatoren, som jeg beder Dem at lade indbinde, til Prinz Albert og give samme til Reventlow at overlevere, et Exemplar til Dickens, eet til Bulver, et til Lady Blessington, de to andre nsker jeg selv, som De maaske vil lade komme til Beckwith, [overstr: der vil] hans Broder her siger mig at det kan komme i Pakke til ham, og at en saadan afgaaer snart. - Vil De snart glde mig med Efterretning om de nye Eventyr og paa det kjrligste hilse hele Deres Familie Kreds. Jeg tnker saa tidt og levende paa dem allesammen, med en Flelse som jeg hrte hjemme der! Nu Gud glde / og velsigne Dem alle i det nye Aar.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

[p denne kladde fortstter HCA med brev til Dickens: Brev]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 121-24)