Dato: 11. august 1847
Fra: Caroline Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Det forekommer mig ordentlig ganske forunderligt at jeg skriver Dem til kjere Andersen, thi hvad kan jeg have at skrive om, som i mindste Maade kan interessere Dem? jeg vil kun sige Dem at jeg har fulgt Dem med Interesse, og gldet mig saa inderligt paa Deres Vegne, naar nu blot Deres Helbred maae blive ret godt, saa er De jo egentlig aucomble du bonheur, jeg er ikke misundelig paa Noget i Verden; men at vre fdt med Reiselyst, og aldrig kunne faae den tilfredsstillet, er haarde Conditioner at leve paa, for vrig er jeg tilfreds i min Stilling, kan De huske hvor jeg er? (hos Kammeraad Langgaard) men der er kuns lidt Liv i det Ord tilfreds, og dog er det vistnok alt hvad man tr nske, og desuden har jeg undertiden en gruelig Lyst til at puffe lidt til det Hele men saa bliver jeg igjen angst for at det skal gaae til den gale Side jeg ikke vil have det - saa det er nok bedst at overlade det Hele til Vorherre. - Nyt veed jeg intet af, dog jo - kan De huske Eline Faaborg? hun har gaaet hen og forlovet sig med en Broder til Jerichau, jeg er bange at det bliver et meget kjedeligt gteskab; men hun har vist syntes det er dog en lille Forandring, jeg kjender ham ikke, og har dog seet ham en heel Vinter hos Fru Lsse; men han forekom mig altid som de lse Trer man skyder ind paa Scenen, og som egentlig ikke hrer til det Hele. - At leve i Sommer med Jerichau som interessere mig og Thorald som jeg holder af, har gldet mig meget, hvor er dog Jerichau ejendommelig egen. At skrive sidst i et Brev er virkelig utaaleligt, thi da har Eens Forgjnger skreven, alt hvad der existere af Nyt og man er reduceert til sine egne Tanker og Flelser, og jeg er ikke strk i nogen af disse Retninger. - Hvor jeg ret kan tnke mig Charles Dickens af hans Skrifter, han er vist uendelig elskvrdig og tiltrkkende, De er ogsaa lykkelig, De seer ikke alene det smukkeste af Naturen, men det Bedste af Menneskene; Lev vel kjere gode Andersen, lee ikke af mit tossede Brev; men tnk med lidt Venlighed paa den, der glder sig inderlig til Deres Hjemkomst og i hvem der altid for Dem har slaaet et trofast Ssterhjerte Caroline. -

Har De hrt hvorledes Skribentindens Datter er optaget i Tydskland, og har De seet den hollandske Oversttelse af Tante Anna?

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (kopi Rigsarkivet)