Dato: 9. august 1847
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d: 9. Aug. 1847.

Med megen Glde og Fornyelse modtog jeg min kire Digters og Vens venskabelige Brev af 24 f.M. da jeg deraf seer, at De er ved god Sundhed, lever i Fryd og i Glde hver Dag, og haver mig som er Dem saa gandske hengiven i venskabelig Erindring Meget er jeg Dem forbunden for Deres kirlige Deeltagelse i mit store Tab af min kire Sn Henrik. Men min tunge Skibne fra Ungdommen af, har stedse vret, at miste de jeg haver havt meest kir, og fra min ldre Alder har jeg sandet med Griffenfeldt flgende Linier, som jeg for 51 Aar fandt skreven af ham paa Munkholm

Da Lykken blev mig gram da lrte jeg at kiende
For Alvor frst min Gud, mig selv, min Ven, min Fiende
Min Fiende var mig vred, min Ven var svigefuld,
Nrmest Slgt og Bekiendte mod mig ligegyldige.
jeg selv ar skrbelig. Gud blev alleene Huld.

Idet jeg dagligen takker ham for hans uendlige Naade takker jeg ham tillige for, at have opnaaet en saa hy Alder at jeg snart kan vente, at forlade denne Verden, som for den gamle Mand i vore Dage ikke er den behagligste. I nste Maaned haaber jeg at see Dem her, igjen og smigrer jeg mig med, at De gir Deres Ophold her, saa lang som muelig; thi De ved, De ingen Sted er meere kirkommen end her.

Min Cousine Charlotte lader Dem hilse paa det venskabeligste, og herfra kan jeg intet videre melde Dem, end at var jeg ikke halv blind reyste jeg Dem i Mde til Veimar, hvor jeg har vret for 63 Aar, og hvor jeg gierne havde opslaaet min Boepl.

I Deres vedvarende Venskab anbefaler sig fremdeles Deres gandske hengivne Ven

G. Moltke-Huitfeldt

[Udskr.:] Monsieur

Monsieur C:H: Andersen

Chevalier de plusieurs ordres, poete renomme London chez le conte de Revetlov.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)