Dato: 28. juni 1847
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kbh. 28 Juni 1847.

Kiære Andersen

Deres Breve fra Amsterdam og Haag har jeg modtaget og læst med megen Fornøielse. Her er alt ved det Gamle.

Jernbanen, den første danske, blev høitidelig aabnet i Løverdags. Kongen og Dronningen, med en stor Deel indbudne Embedsmænd, toge Deel i Toget. De 4 Miil tilbagelagde vi i 40 Minuter. De til Dem indløbne Breve vedlægges. Lev vel! alle hilse.

Deres faderlig hengivne

Collin

i dette Øieblik hører jeg, at der i Anl.a f Dronningens Fødseldag skal have fundet mange Forfremmelser Sted; jeg vil kun nævne 2: H. P. Holst er bleven Ridder,og jeg Geheime Conferenceraad.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost