Dato: 14. juni 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: C. J. N. Nieuwenhuis
Sprog: dansk, hollandsk.

In het begin van dit jaar werd ik op een avond te Kopenhagen aangenaam verrast met een pakket waarin uw nederlandse vertaling van De Improvisator zat, dat door uw zwager domin Petersen aan wij bezorgd was. Het was de eerste vertaling in het nederlands die ik ooit had gezien en dat deed mij meer plezier dan ik zeggen kan.

Tekst fra: Andersen op reis door Nederland

Leiden 14 Juni 1847.

Kjre Hr: van Nieuwenhuys!

I Begyndelsen af dette Aar, blev jeg en Aften i Kjbenhavn behagelig overrasket ved en Bog-Pakke, der indeholdt Deres hollandske Oversttelse af "Improvisatoren", den var besrget til mig ved Deres Svoger Pastor Petersen i Jydstrup. Det var den frste Oversttelse i Hollandsk, jeg nogensinde havde seet, og det morede og gldede mig usigeligt. Nu burde jeg rigtignok strax have skrevet og takket Dem, og det var ogsaa min frste Tanke, men det blev, ved forskellige Omstndigheder opsat et Par Postdage og saa kjender De vel denne Nemesis, at man endnu stter det lnger op, uagtet man idelig minder sig selv derom: "nu vil jeg skrive!! - Hele Vinteren har jeg desuden flt mig forunderlig nerveus og legemlig angrebet, medens jeg i aandelig Henseende har vret srdeles virksom: et stort Digt "Ahasverus" er endt / det to frste Dele af en Roman paa tre Dele, og endelig en Opera-Text; ikke at forglemme fem nye Eventyr, som allerede ere udkomne baade paa Tydsk og paa Dansk, saledes er Vinteren flyvet hen, men, som sagt, min Tanke har tidt vret hos Dem med den inderligste Tak og Hengivenhed.

Nu er jeg imidlertid selv i Holland, i Deres smukke festligt udseende Land! Jeg er over Amsterdam kommet her til Leiden igaar og vil iaften vre i Haag og da om nogle Dage besge London paa en 6 a 8 Ugers Tid. Jeg maa i det mindste gjennem et Brev trykke Deres Haand og sige "god Dag! see her er jeg! Tak for Improvisatoren og at De venlig har tnkt paa mig!["] - Jeg fandt i Amsterdam den hjerteligste Modtagelse hos Digteren van Lennep, i hvis elskvrdige Familiekreds jeg flte mig saa vel! Lennep skrev et smukt hollandsk Digt til mig, som jeg fik ved Middagsbordet og da jeg i een af Bogladerne spurgte om en Bog, saae man saa forundret paa mig, svarede saa kort og tilsidst spurgte om jeg ikke var Andersen; man kjendte mig efter mit Portrt, der som jeg siden saae just hang ved Siden af Fredrika Bremers i Vinduet. /

Haag 16 Juni 1847

jeg blev i Leiden afbrudt med at fortstte dette Brev og maa altsaa nu gjre det; og i det jeg her overalt bliver saa mrkelig vel modtaget, fler mig saa kjendt og hjemme, maa jeg endnu varmere takke Dem der ved deres Indfrelse af "Improvisatoren" har bidraget saa meget der til. Imorgen Aften vil et Antal hollandske Venner af mine Skrifter see mig i Hotel d Europe, gid jeg ved kommende Arbeider maa kunne vise mig saa megen Venlighed vrdig. Paa Onsdag venter jeg at vre i London, hvor jeg bliver i det mindste 6 Uger, skulde De vilde glde mig med Brev, da gaaer det meest sikkert ved at sendes til Det danske Gesantskab der. Og nu lev hjertelig vel!

Deres meget hengivne,

forbundne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 119, billed 6327-30)