Dato: 6. marts 1847
Fra: Ernst Marcus Weis   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Jeg sender Dem herved Kierkegaards Bog. Derhos henstiller jeg efter nu 2 Gange at have hrt "Skyggen", om ikke Ordet "halshugget" i SLutningenkunde undgaas. Det forekommer mig, noget for bestemt at henlede Opmrksomheden paa Henrettelsesmaaden og derved at bringe Tilhrerne til at dvle ved Forestillinger, der leder dem bort fra Eventyret og derved svkker dets Totalindtryk. Jeg vilde foreslaae Dem en Slutning omtrent saalede:

Men den lrde Mand saa ikke Noget af den Stads. Han var den Nat dd i Fngslet. Man talte om at Retfrdighedens Arm endelig havde naaet ham, men Ingen vidste ret, hvad han havde forbrudt og igrunden var det jog godt for ham, at han forlod denne Verden.

Deres

Ernst Weis

d. 6 Marts 47

Tekst fra: Helge Topse-Jensen