Dato: 3. februar 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Birgitte, f. Ballum Ørsted
Sprog: dansk.

Onsdag 3 Februar 1847

Kjære Fru Ørsted!

De veed selv, at med Undtagelse af Collins, er der intet Sted i Byen jeg føler mig mere hjemme her end hos Dem; jeg glæder mig til hver Onsdag og bliver ærgerlig naar man den Dag andet Sted indbyder mig. Det er nu igjen i Dag tilfældet og det er Baronesse Stampe, som vil see mig. Hun er mig meget venlig og god i den sidste Tid og jeg har flere Gange sagt nei, har i lang Tid ikke været at aflægge Vesit, saa at det i Dag generer mig at sige nei igjen. Derfor dette Brev til Dem. Versene, jeg lovede Mathilde følge med. Da kjærligste Hilsener til Alle. Deres inderlige hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift]

Fru Konferensraadinde

Ørsted

i Studiestræde,

første Port til Høiere fra Frue Side

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 291-94)