Dato: 21. januar 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 21 Jan 1847.

Kjre Ingemann!

Kan De sige mig Grunden, hvorfor jeg endnu ikke, siden jeg kom hjem har skrevet Dem til, jeg kan ikke; thi De og Deres Kone har nsten daglig vret mig i Tanke; jeg har endogsaa, et Par Gange, vret tilsinds at kaste mig i Postvognen og rulle ud til Sor; nu kommer - om ikke legemlig, saa dog aandelig det Halve af Andersen, det er min Selvbiographie,jeg skrev den i Rom, Sorrent og paa Grndsen af Spanien, i Dag faaer De kun frste Deel; nste Deel kommer fra Tydskland om en otte Dages Tid og skal da strax sendes Dem; i den vil De faae en Deel at hre / om min sidste Udflugt, i det Biographien slutter i Pyrenerne. Ls selv, og Deres kjre Kone ogsaa, frste Deel og lad mig da i et, ikke for kort Brev, hre om Indtrykket; jeg vil blive meget glad der ved; straf mig ikke med at De ikke skriver. Til Deres Kone sender jeg her, med min hjerteligste Hilsen, en smuk Udgave af Deres "Grnlndere", som De maaskee ikke selv kjender. - Til Sommer, vil Gud, reiser jeg til Engeland; den Roman jeg skriver paa er mig allerede afkjbt af den rige Boghandler Bentley i London, Alt gaaer mig saa godt, som var det en smuk Drm, men Legemet skranter, Sommerheden i Syden, har, om jeg kan sige det, / skrllet Barken af mig, saa jeg er ikke andet en Nrve; og det er grueligt at vre et sandt Veirglas i alle Lemmer. Hauch besgte jeg i Kiel paa Hjemreisen, han bad mig sige Dem at der var Ingen han mere lngtes efter og savnede end Dem!

Lev nu vel og glad! har De endnu den Pige, som kjender min Haandskrift paa Brevene, De har sagt mig det engang, saa hils hende.

Deres trofaste gamle

H.C. Andersen

(Hotel du Nord) /

[Udskrift:] Etatsraad, Professor, Ridder af flere Ordener B. S. Ingemann i Sor.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 214-17)