Dato: 14. juli 1846
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

I70. Fra Jonas Collin. Kbh. 14 Jul 1846.

Kiære Andersen

Det vigtigste er Creditivet og det følger hermed.

Sagen om Tilladelsen til at bære den Preussiske Orden har Adler aldeles – det formoder jeg – glemt; mig er det ikke muligt at faae ham til at svare. Det er forresten en Affaire som lader sig udrette paa et Par Dage; men nu, da han engang har paataget sig det, kan jeg ikke godt træde op som Deres Comissionair.

Edvard spørger om De vil lade Den ny Barselstue trykke? Den Skilling kunde jo ogsaa tages med? med eller uden Navn?

De svenske Majestæter have nu været her i 2 Dage, og reise tilbage i Overmorgen.

Lind har giort en 3 Ugers Reise i Tydskland – til Wien – og er lykkelig kommen tilbage.

Jonna er i Besøg i Jylland.

Ellers er alting omtrent ved det Gamle.

Jeg venter snart at høre fra Dem, fra Spanien eller om Spanien eller om Ikke i Spanien.

Lev vel kiæreste Andersen !

Deres

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost