Dato: 28. april 1846
Fra: Jonas Collin d..   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

164. Fra Jonas Collin. Kibenh. April 28. 1846.

Kire Andersen!

et Creditiv for 500 Rbd sendes Dem herved.

Deres Brev fra Rom af 11 d. M. har jeg faaet.

Rygtet om Overskovs Theater er Lgn; ligel. om en Arv, Hs Maj skulde have faaet.

Augusta Aagesen er forlovet med Etatsraad Holm, Enkemand, frst gift med Etatsraad Aagesens Sster – 55 Aar. – Thomsen er Etatsraad ikke Cancellieraad.

Alt det, De skrev om Deres Pengevsen, vidste jeg fra Edvard.

Dersom Fru Vogt ikke, naar dette Brev kommer til Neapel, allerede er reist derfra, saa hils hende tusinde Gange, item hendes Mand, nogle frre.

Siig til Fieldsted, at det ikke er smukt, hun ej skriver til mig.

Fra Edvard havde jeg et Par Linier fra Berlin.

Jeg kan egentlig ikke begribe hvad De vil i Spanien.

men, Lev vel, lev vel!

Deres

Collin.

Af disse 500 r ere de 300 r fra Sparekassen, og de 200 r fra ny Barselstue. – Liden Kirsten har ikke gaaet endnu.–

Tekst fra: Helge Topse-Jensen