Dato: 26. november 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

Hamborg den 26 Nov: 1845.

Kjre Fru Balling,

endnu er jeg ikke lnger end i Hamborg, men i Eftermiddag gaaer det over Elben, ind i Hanover, til Oldenburg, De maa dog hre lidt fra mig fr jeg flyver ind i Tydskland; jeg blev otte Dage i Fyen paa Glorup hos Excellensen Moltke, saa reiste jeg, efter Hertugens og Hertugindens naadige Indbyd[else til] Gravensteen hvor jeg har tilbra[gte ti] Dage, nsten kan jeg sige som var jeg i den collinske Familie Kreds, saa ugeneert, saa behageligt. Den hertugelige Familie har i hi Grad vret elskelig mod mig og Slottet ligger jo i den rigeste, den meest skjnne Natur man kan tnke sig. - Fra Rendsborg kom jeg paa Jernbane, jeg tnkte paa Deres Moder og nskede ret at hun havde siddet ved Siden af mig og seet, Skove, Heder og Byder flyve / forbi, vi vare imidlertid halvjerde Time om 16 Miil, det er noget for lnge. - for en 8 Dage tidliere, har De vel lst, var her et lille Sammenstd med Vognene, dog uden egentlig Ulykke. - Jeg har i Hamborg seet det nye Stykke "den evige Jde, det er det frygteligste Vrvl, De kan tnke Dem; iaftes hrte jeg "Lucrecia Borgia", det var heller ikke stort! - Strax da jeg kom til Hamborg og greb en Avis: "litterarisches Bltter der Brsenhalle" var et stort Digt til mig, det frste jeg saa, det var en ganske behagelig Velkomst, fra Kjbenhavn fandt jeg ogsaa Brev og Eduard Collin meddelte mig Indholdet af en Kritik fra Engeland over mine to Romaner OT og Spillemanden, hvori disse to Arbeider stilles mellem det frste der er skrevet i denne Art; sligt gjr godt! - Jeg begriber ikke ret min Lykke, begriber ikke hvorfor just / jeg blandt Tusinde skal modtage saa megen Velsignelse. Dog sligt gjr ikke overmodig, men ydmydg, det fylder Sindet med Solskin og Gud. - Hils nu Deres Moder og Sster ret inderligt og hjerteligt! hils Frken Sonne og Enhver hvem De troer en Hilsen fra mig kan interessere; naar jeg kommer ret ud i Verden skal De faae et ordenligt Btrev, dette er kun et aandeligt Haandtryk, til Lev vel i det jeg flyver over Elben.

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Er De ikke saa god at tilsende en Gang i Dag, naar De faaer dette Brev, indlagte til Frken Hanck i Frederiksbergaden, samt gjennem Edvard Collin opgive mig Deres Adresse, Nummeret i Laxegaden, thi, Himlen veed hvordan, men jeg har mistet det Papir hvorpaa De opskrev Deres Bopl.

[Udskrift:]

Veldle Fru Balling fdt Nboe boer i Laxegaden, frste Dr til Hiere naar man kommer fra Boldhuusgaden. 2 Sal i Kjbenhavn.

anbefales.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 98, billed 6294-97)