Dato: 14. juli 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Clara Charlotte Classen
Sprog: dansk.

Glorup den 14 Juli 1845

Kjre Fru Kammerherreinde!

igaar kom jeg hertil, i Dag griber jeg Pennen for at bringe min Hilsen og Tak, for at flyve med Tanken til det smukke Corcelitze, hvor jeg ved Deres og Deres kjre mands Godhed har tilbragt saa smukke Dage. Det er et heelt solbelyst Kapitel i mit Sommerlivs-Eventyr! Jeg husker paa Ankomsten, paa de vanlige Udflugter, Forelsningen og mit komiske sel-Ridt hver morgen, jeg har forniet mig saa godt og flt mig hyggeligt og hjemme; gid jeg havde et Gods og kunde gjre Gjengjld, men det kan jeg desvrre ikke her paa Jorden. - I Nykjbing tog jeg da ikke ind hos Rosendals, jeg var forlegen ved at gjre Uleilighed, da jeg den nste Morgen skulde tidlig bort med Deligensen, jeg tog ind i Hotellet, men fortrd det ogsaa. I den store Sal, der er deelt med et tyndt Paneel, som ikke sttter til Loftet fik jeg mit Natleie i en muggen Seng, imidlertid faldt jeg i svn, men neppe var Klokken over tolv, fr et heelt Selskab, der kom hjem fra "Tivoli" og syntes temmeligt drukkent, vltede med Huien og Syngen ind i den anden Deel af Salen. Det var den frygteligste Sti: Een sang: "Flasken er alle Glders Kilde!", en anden raabte paa Thee, en tredie paa Punsch, der blev dicteret en heel Indbydelse til et Skydelaug og det var et godt Dictat. De sang og dandsede, de jubilerede og snakkede, jeg frygtede at man skulde underrette dem om, at der sov en Fremmet tt ved og var da vis paa, at de Mennesker strax vilde / styrte ind til mig og gjre Lystighed. Jeg sad opreist i Sengen og overtnkte hvilket Parti jeg skulde tage, enten sge at imponere dem eller vre vild og gal med; de kom imidlertid ikke, men jeg maatte taalmodig sidde i min Seng til at de endeligt seent begav sig bort. Det var en god Nat jeg fik! man maa srdeles anbefale dette Hotel. Paa hele Touren fra Vordingborg til Ringsted var jeg saa heldig at have hele Vienervognen for mig selv og i Nestved var Postmesteren, der vidste jeg kom, saa overordenlig opmrksom at have baade Kage, Jordbr og Viin til mig, saa at jeg reiste, som en lille Frste. Fra Tirsdag til Fredag blev jeg i Sor hos Ingemanns og kom nu igaar over Beltet og her til Glorup. Excellensen har paalagt mig at sende hans rbdige Hilsen, jeg tilfjer fra mig selv en heel Bouquet til Dem, Deres Mand og Fru Moder. - Igaar kort efter min Ankomst, indtraf ogsaa Grevinde Ahlefeldt, i Dag ventes Heyemann med Frue og Datter; her har Deres Naade Skizzen af Reisen og Opholdet.

Jeg haaber at naar Deres Naade om Morgenen besger Badehuset, de to smaae Vers, ristede med mine Runer, ville bringe mig i venlig Erindring, vre Dem en Hilsen og en Bygyndelse til den Digt-Samling af forskjellige Forfattere, der med Tiden skulle tapetsere Vggene i den svmmende Sundheds Stue.

Jeg har paa Korselytze skrevet ret flittig paa min Roman, jeg skal, naar den en Gang trder ud i Verden indstrege i det Exemplar jeg tillader mig at overrkke Dem, de Sider som fremsprang i Korselitzes Solskin. /

Det er et fattigt Brev De faaer i Dag, men en Gang fra Syden tnker jeg at kunde bringe et fyldigere, med Folkescener og Natur, med brogede Tanker, - dog med strre Hengivenhed, med inderligere Tak end i Dag kan jeg ikke bringe det, jeg skjnner saaledes paa Deres og Kammerherrens srdeles Venlighed og Godhed mod mig og haaber et andet Aar, som De selv sagde ved Afreisen, at jeg tr besge Dem igjen.

af ganske Hjerte Deres og Hr Kammerherrens inderlig hengivne

H. C. Andersen

-

En Slump Smaavers til Badehuset.

#

Havet staaer saa blank og stille,
Blgen speiler sig deri,
Som de Hjertet kysse ville,
Smelte dit i Melodie.

-

En Tremast hist paa Sen gaaer
Saa lystelig den krnger;
Matrosen hit i Masten staaer
Og ordner Seil og Stnger.
De hvide Maager dukke,
hvor Blgerne sig lukke.

-

See, lig et Speil staaer Se og Strand
Om Landets Blomsterbede;
Hvad Blgen saae i fremmed Land,
Det drmmer den dernede,
Hvor paa den Vei saa dyb og bred,
Agnete dog fandt Kjrlighed!

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 92, billed 6286-88)