Dato: 23. maj 1845
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d 23 Mai 45

Meget kiert er det mig, af Deres venskabeige Brev af 16 d M som Herr Mehlbye bragte mig i Gaar, og for hvilket jeg herved aflgger Dem al min Tak, min kire Herr Digter Andersen, at see, at De haver mig i venskabelig Erindring, men endnu meere vilde det have gldet mig, om De havde tillige meldt mig, Deres Ankomst hertil i denne herlige Aarets Tid, nu Veyret tegner sig til, at blive midlt og godt imidlertid er jeg dog glad ved, at jeg kan vente Dem her frst i Juni, men da jeg selv maa reyse herfra til Kibenh i nste Maaned nsker jeg hellere, at De vil gire mig den Fornyelse efter at De haver lusteret [fornjet] Dem paa Himmelbierget thi da haaber jeg at De lngere slaaer Dem til Rolighed her hos mig.

For det Exemplar af Deres Eventyrer De bragte mig Dagen fr min Afreyse fra Kibenh: er jeg Dem uendelig forbunden som et Beviis paa Deres Venskab, jeg haver lst dem med megen Interesse, isr har jeg lst Elverhy og de rde Skoe med den strste Fornyelse.

Lev nu vel min kire Herr Andersen til vi sees forglem mig ikke, tnk af og til paa mig gandske Deres rbdigste G. Moltke Huitfeldt.

[Udskr: Hr. Dickter H. C. Andersen

Hotel du Nor

Kjbenhavn

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)