Dato: 5. april 1845
Fra: Henrik Hertz   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kbh. d. 5te Apr 1845.

Kjre Hr Andersen.

For Deres smukke, venlige Foraars-Hilsen [Brev] beder jeg Dem modtage min Tak. Allerede en Tid har jeg, gjkket af Soelstraalerne, mangen Formiddag seet over fra mit Vindue til Kongens Have, om ikke lidt frisk Grs vilde pippe iveiret eller nogle Knopper vise sig paa Trerne ved Stakittet. Men der var Intet at see. Frst Deres Musa har forbarmet sig med mig, og bragt mig de Foraarsblomster, Poesiens Genius, til Erstatning som det synes for mangt andet Savn, Aar for [Aar] rigeligere sender os her i Landet.

Deres Eventyr har jeg allerede lst og isr gldet mig over de fire frste; det femte hrer vel ikke ganske hjemme i en Eventyr-Samling. Disse Smaafortllinger, ligesom deres ldre Sdskende, besidde nsten alle en Egenskab, hvorved de meget fordeelagtigt adskille sig fra de nyere tydske Samlinger, der ere beregnede for den barnlige Phantasie, nemlig et godt Lune, en munter Stemning selv hvor vemodigere Toner slaaes an, og en Satire, der under det gemytlige Foredrag tager sig meget pudsigt ud og er meget underholdende. De nyere tydske Eventyr for Brn ere snart alle sentimentale, medens de ldre, f. Ex de, Grimm har udgivet, ere af kraftig Natur, ofte lunefulde og ikke sjelden satiriske; saaledes stikker Satiren frem af "Den kloge Grethe", og flere andre. Ogsaa vore egne Eventyr om Trolde, Underjordiske og deslige have denne lystige Characteer; og Deres Eventyr forekomme mig nu, paa en meget smuk Maade at slutte sig til hele denne Rkke.

Jeg kan ikke nske Dem noget bedre, end at dette gode Lune fremdeles maa ledsage Dem paa Deres Vandringer i disse phantastiske Regioner.

Deres venskabeligst hengivne

Henr. Hertz

Til

Digteren H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter