Dato: 20. marts 1845
Fra: Louise Sophie   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Alt lnge var det mit nske at bringe Dem, Herr Andersen, min hjerteligste Tak for Deres mig saa kierkomne Breve og at sige Dem hvor meget jeg paaskinner enhver venlig Yttring disse indeholde for mig og Mine; men mange forskiellige Forhindringer have, meget mod min Villie, ndt mig at udstte fra en Dag til en anden Udfrelsen af dette nske. Ved denne min lange Udsttelse bydes mig imidlertid Lejligheden til endnu her at tilfje min bedste Tak for Deres saa godhedsfulde Oversendelse af Lykkens Blomst, samt for de saa venlige Ord der fulgte med Samme. Med megen Glde seer jeg af Deres Brev, Herr Andersen, at Lykkens Blomst paa Kjbenhavns Theater, har vunden fortjent Bifald og haaber jeg, vi som Flge heraf, senest, paa Deres Reise til Spanien, tr vente Dem her. -

Ikke behver jeg at tilfje Forsikringen om, hvor meget det, til enhver Tid; vil glde Hertugen, mine Brn og mig at see Dem hos os; Alle mindes vi med saa megen Glde de Dage De, under Deres Opbold her, vidste paa saa mange Maader at gire saa behagelige for os. -

Hertugen saavelsom enhver af mine Brn sende Dem deres venligste Hilsener, til hvilke jeg, Herr Andersen, tilfjer Forsikkringen, om min fuldkomneste Agtelse.

Louise Sophie

H: til SIes: Holst:

Augustenborg d: 20 Martz 1845

Frken Krogh, Miss Howden og vores hele Omgivelse vare meget taknemmelige over Deres Hilsener og Alle bede de mig, bringe Dem igjen i Deres venlige Erindring.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost