Dato: 16. maj 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Joachim Godske Levetzau
Sprog: dansk.

[Overstreget: 16 Mai 1844]

Af Alt hvad jeg har skrevet, have mine Eventyr vundet strst Erkjendelse; herved er Lysten bleven vakt hos mig at forsge hvorvidt samme Digt-Art vilde lykkes mig i dramatisk Form; medflgende Arbeide er mit frste af denne Slags. Ideen hertil opstod hos mig ved Sagnet om Hyrden, der havde fundet Lykkens Blomst, men ikke vidste det fr Blomsten var tabt, en Historie, der saa ofte gjentager sig i Hverdagslivet.

Jeg har fremstillet en Lykkelig, som Mennesket kan blive det ved

At vre glad i Lidet, elskes trofast

Og see sig selv gjenfdes i sit Barn.

Jeg har hos denne Lykkelige, som saa tidt hos os selv, ladet en falsk Forestilling, en lille Nisse, udpege en Andens Lod som langt lykkeligere, end hans, ladet ham nske sig i dennes Sted, faae nsket opfyldt, og da just fle, hvormeget han tabte ved Byttet. Han trder over i en ny Individualitet, og denne, i Forening med de for hans Person indtrdende LivsConflicter, gjr ham hist ulykkelig, om endogsaa et uddeligt Navn eller Stand og Rigdom flger med.

Denne Gaaenover i en ny Individua1itet er Hjertestedet i Stykket; Professor Heiberg anseer denne for grundfalsk, for en Umuelighed. Vi have mundligt udtalt os for hinanden, men kunne i vore Anskuelser af Sagen, ikke mdes i dette Stykkets vigtigste Punkt; da andre tnkende Mnd billige min Anskuelse og jeg naturligviis holder paa dens Rigtighed, troer jeg ikke at burde henlgge mit Arbeide, men, hvad jeg ovenfor har tilladt mig, med faa Ord at udtale min Idee, der vel er ny og dristig, men neppe i Eventyret en stetisk Umuelighed, og derved strax ved Lsningens Begyndelse stille de vrige Herrer Censorer paa mit UdgangsPunkt, hvor de da ieblikkelig kunde vide om de br forkaste det Hele eller antage det.

rbdigst

H. C. Andersen.

Hivelbaarne

Hr. Kammerherre, Teaterchef Ridder & Levetzauw

Brev

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 62-63)