Dato: 20. januar 1844
Fra: Hellevig Augusta Petronella Wrangel von Brehmer   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Lund - Hyby 20. januar 1844. [efter at have takket for de tilsendte eventyr hedder det: ...

Jeg har at meddela en tidning som skert ej blir uten intryck p Hr. Andersens hjerta: Mathilda Bark r ej mera. - Hon dog i Mndags efter at hafva varit sjuk fem sex dagar. I lifvets vr og fljd af de sinas och vnners trar, kan man prisa henne lycklig och anvnda en Svensk Skalds ord: "D menniskorna sga hon war vrd att lefva, swara Englarne: hon war vrd at d." En minnesblomma p hennes graf af Digtern som engng beundrade henna skulle gladja Moder och Syster, som deri sg ett bevis att Mathildas minne lefver inom ett delt brst p andra sidan Sundet. Lgg detta p hjertat.

Augusta Wrangel

Tekst fra: H.C. Andersens Hus