Dato: 28. november 1843
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

118. Fra Jonas Collin.

Kiære Andersen

ikke at tale om at Helsted har været syg, saa erklærede han strax til Phister, at det ikkevar ham mueligt at arrangereMusiken til den nyText, saaledes som De havde tænkt det og som Phister kunde udføre det. Jeg har ladet ham sige, at De vist vilde være tilfreds med hvorledes han foretog Forandringen, men – det kan ikke gaae uden De selv er her tilstede og giør den fornødne Aftale. Det var ubehageligt, at det ikke var tilfulde aftalt med Helsted inden De reiste, thi Phister har været opsat paa jo før jo hellere at komme til at spille Rollen. Jeg troede at De var kommen tilbage sidst i forrige Uge, ellers havde jeg før tilskrevet Dem.–Deres Brev fik jeg i Søndags Morges

Lev vel

Deres

Hils Thorvaldsen ! Collin

28 Nov 1843

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost