Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 25. oktober 1843
Fra: Ludwig Lenz   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[citeret fra "Omkring Levnedsbogen".

Lenz begyndte 25. Oktober paa et Brev til Digteren; det er blevet udsat saa lnge, skriver han, da han samtidig nskede at sende ham Petits tyske Manuskript til Biografien. Petit har imidlertid vist sig som en Mand, man ikke kunde stole paa; i Lbet af et Fjerdingaar har han kun afleveret ganske lidt; fra Uge til Uge har han lovet at vre flittig, men aldrig holdt sit Ord, og den sidste Maaned synes han endda at vre sporlst forsvundet; Lenz har forgves eftersgt ham i Altona.

Ich wnsche berhaupt sehnlichst, dass ich das vollstandige Man. in Hnden hatte, den[n] ich habe mich in Petit getuscht; auch Sie wissen vielleicht nicht, wie es eigentlieh um ihn steht. Talentvoll, wie Petit es ist, fallt es um so schmerzlicher auf, wenn man sieht, dass er seine physische und moralische Gesundheit durch Schnapstrinken zerstrt

Et Portrt af Andersen til Eventyrbindet er allerede i Arbejde; Lenz har ogsaa srget for Papir til Bogen. nsker Digteren nu, at Eventyrene skal indlede en Serie Udvalgte Vrker? I saa Tilflde skal de udsendes i tre Bind a 12 Ark med Biografien i det frste. nsker han ikke denne Ordning, bliver der kun Tale om eet Bind Eventyr uden Lfter om Fortsttelse.

Brevet blev forelbigt liggende i Lenz' Skuffe.

6. November fortstter han det med en Meddelelse om, at nu havde Petit igen vist sig og afleveret Slutningen af Biografien samt lovet at vre flittig med Oversttelsen. Gennem Petit var han blevet klar over Andersens nsker med Hensyn til Udgaven; han agtede altsaa nu at bringe en Samling paa 11 Eventyr, hvoraf det nyeste er Den grimme lling -

(weil es Original-Manuscript ist, soll es den Anfang machen)

dertil Biografi og Portrt.

Capitain WuIff hat von mir den Anfang Ihrer Biographie erhalten, den Rest lege ich hier bei. Sollte Wulff Ihnen bereits einen Brief bersandt haben, den ich in Unmuth ber Petits Verfahren schrieb, so betrachten Sie denselben, als nicht empfangen.

Hverken Brev eller Manuskript kom imidlertid afsted, da Lenz frst vilde afvente Chr. Wulffs Tilbagekomst til Hamburg. 1. December stter han saa paany Pen til Papiret, inden han afsender den for fem Uger siden paabegyndte Epistel. Den sidste Tilfjelse er een stor Veklage over Petit; omstndeligt repeterer han sine Genvordigheder gennem alle deres Faser.

Petit havde nsket, at Trykningen skulde begynde, sknt han endnu ikke havde afleveret Manuskript til hele Eventyrbindet, men Lenz, som havde mistet al Tillid til ham, da han leider gesagt, in den desoletesten Umstnden ist, holdt sig tilbage. Maaneder igennem viste Overstteren sig ikke hos sin Forlgger; han sgte at undgaa ham paa Gaden, og Andersens Breve til Petit kunde ofte ligge indtil 4 Uger ulste hos Lenz, til hvem de var adresseret, fordi ingen vidste, hvor Petit boede. Kom han saa endelig, var det ikke muligt at faa ham til at rykke ud med, hvad det var, Andersen skrev i sine Breve. Petit forlangte sit Honorar udbetalt for overhovedet at aflevere sine oversatte Ark; da Lenz vgrede sig - han tilbd en lille Sum for de enkelte Ark, men vilde frst betale Honoraret, naar han havde det fuldstndige Manuskript ihnde, truede Petit med at gaa til en anden Forlgger med Eventyrene; og da Lenz paastod, at Eventyrene var hans Ejendom, svarede Petit nok saa frejdigt, at det maatte Forfatteren afgre; men indtil hans Svar forelaa, agtede han at lade det forblive, som det var: indessen verfge ich dreist ber Alles, denn ich weiss, dass es mein Eigenthum ist, und ohne meinen Willen nie das Ihrige werden kann.

Ipsissima verba!, tilfjer Lenz, og han jamrer over al den Tidsspilde, Petits Uefterrettelighed har voldt ham, over sine forgves Udgifter til Papir og til Staalstikker (til Portrttet) - alt er nu tabt, fordi han ikke vil betale Petit i Utide! Andersen maa tage Affre, erklre, at Lenz ejer Eventyrene og formane Petit til at udlevere det danske Manuskript, han endnu har beholdt o.s.v., o.s.v.

Bin ich nicht ganzlich in der Gewalt dieses eine sehr traurige Existens fhrenden Mannes, der jetzt damit umgeht, seine bertragung Ihrer Mhrchen dem ersten Besten zu berlassen, und der sogar behauptet, Sie htten mit mir gar nichts zu schaffen, da alle Ihr man. an ihn abgegeben ward.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen