Dato: 18. april 1843
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

107. Fra Jonas Collin. 1843 April 18. Kbhavn ­

Kiære Andersen

for Mulatten har De tilgode 33 r 11 ß. Paa Honoraret for Comed. i d. Grønne, og for Agn. og Havm (paa hvilken. sidste De har faaet 40 r) har jeg ladet Dem anvise 100 r. Af de i vedlagte Anviisning indeholdte 500 francs ere

41 fr. Deres Udlæg, og
359 - Honorar fra Theatret, - Resten
100 - fra Edvard
500 fr er dette tydeligt nok?

Agn. og Havm. skal gaae paa Torsdag første Gang (20 Ap.) Comed. i det Gr. møder bestandig Modstand eller Vanskelighed fra Phister, som var saa »hæsblæsende« for at spille deri! Det var sat til Søndag (med Er. Menveds Barndom) men Ph. &havde saa meget andet at bestille, at han ej kunde overkomme det.

Egentlig skulde Edvard have skrevet til Dem i Dag, men han kom pludselig til at giøre en Tour til Usserød, og derfor maatte jeg afsende Remissen.

Her er intet nyt, alting ved det Gamle. Jette Boye er taget til Helsingøer. Lev vel, kiære Andersen Deres faderlig hengivne

Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost