Dato: 11. april 1843
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

1O4. Fra Jonas Collin. Kbh 11 Apr 1843.

Det er en Feil, min gode Ven, at De ikke har opgivet os Deres Adresse; thi derved nødes jeg til at sende alle Brevene igiennem Departementet, og det ynder jeg ikke. Theodor skrev lidt directe, og jeg ligeledes de sidste Breve; det, hvori Gottlieb sendte ham Penge, afgik med Posten, og jeg maa derfor bede Dem ikke at nøies med, at efterspørge det hos Gesandt­skabet, men ogsaa paa Posten.

Tak for Deres sidste Brev, dateret Geburtsdagen. Dersom Theodor ikke bragte Dem min Hilsen, i Anl. af den 2d. Apr:, saa har han glemt det, thi jeg havde udtrykkelig paalagt ham det. Om Deres Pengesager tænker jeg at skrive med næste Post.

Her er intet Nyt. Over Opførelsen af Haydn: Skabelse, ved et Musikpersonale af henved 500 Pers., er der giort megen Ophævelse. Jeg er ingen Ven af Opførelsen.

Nui ere vi i den stille Uge, - og Theatret ligger altsaa i Dvale. Anden Paaskedag begynde vi igien, formodentlig med Ørkenens Søn, 13d. Gang.

Alle hilse! lev vel &. Deres

Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost