Dato: 21. marts 1843
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

101. Fra Jonas Collin. Onsdag 21 Marts 1843.

Det glæder mig at De er lykkelig og vel kommet til Paris og er truffet sammen med Theodor, som er inderlig fornøiet over dette Møde. -- Men først og fremmest om det, som meest interesserer Dem: Theatret og Deres Relation dertil. At Phister er hæsblæsende for at komme til at spille i Com. i d. Gr. har jeg ikke bemærket; tvertimod synes det ikke at interessere ham. Men jeg haaber desuagtet, at Stykket snart kommer til at gaae. Paa Agnete og H. har Fru Heiberg nu for Alvor begyndt at læse. - Men Alle ville have deres Stykker, eller Stykker som de interessere dem for, frem. De, de ovennævnte; Arnesen, sit ReiseEventyr; Oehlensch. Garrick; en Anonym: Skinnet bedrager; en anden Anonym Prindsen og hans Lærer; en tredie An: et nydeligt lille Stykke Romeo og Giulietta; jeg: Konge og Bonde, efter Lope de V. og Halms; ikke at tale om Angelo Ty­ran af Padua - og musicalske Præstationer; Med Bolero ere vi da endelig færdige; desværre det giorde ikke Lykke - Ovenfor glemte jeg: Løvenskiold med sin Musik: En Dag før Slaget v. Marengo, som paabegyndtes for 2 Aar siden.

Et pludseligt Dødsfald hos os: Admiral Chr. Wulff-; han døde lige­som Broderen, uden at han eller nogen anden forud mærkede nogen Upasselighed. Comandeur Christopher Lütken er bleven General Adjutant efter ham. ­

Sonsten nichts, lev vel!

Deres faderlige Ven

Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost