Dato: 1843
Fra: Jenny Lind   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Gode Broder

flere saker i deras bref af i dag har stemt mig ganske underligt och kommit mig att tro det di missfrsttt mig complett d di vill se ngen annen mening en den enda jag kunde mena i alt hvad jag sagt dem nu gode broder m aldrig tvefla p att jag r dem vnligt sinnad - men mer m de eller aldrig tro ock jag vore rent olycklig om jag nnsinn flt ett ord som de kunde tyda p tv stt! men de kan jag ej. det er omjligt. d er di inbildt och gjr oss bda ortt. spinn fr Guds skull ingen ankartg af en spindelvf. lt ej / ngot komme som kunde gre mig generad eller ngstelig i din sllskap. min sjl er ppen som en bok. i denna bok kunde di lsa ganska tydligt den aftonen vi nyligen into ensamme och talades vid i Bournonvilles hem efter sdanne ord som de jag d yttrada - gas di ingen sats att tegna minsta tvifvel om min sjls tilstnd! var mig altid en Broder - jag kan aldrig bli dem annat end en syster, lt os leva s, vnskapens rena flamma i vra brtt! m vi forandra stlling i lifvet - eller m vi blifva st som nu lt det bli det detsamma.

tro ej att jag eljast viser deres eller andras bref fr ngon. men / en flicka har altid mycket att iagttaga. jag fick en dag deres brev Helene sg det - ock smilede! jag ville ej hun skulle tro att di skref nget till mig som hun ej kunde se jag visade henne det - men er viss paa att hun fortjenade dette frtroende ty hun str mycket hgt i mina tanken - om dem tror jag intet ondt. var di rolig! jag knner dem - jag knner Herr Bournonville han menad intet ondt jeg hllar jo af dem bde och begriper vad att man kan ibland hlla ord som ej ro s farligt menade som de tilsiga. ro vi s goda vnner? och vill de s ta en tarflig middag hos mig om tisdag? att vill de smukt sga mig et par rigtigt hjertliga ord t Herr Bournonville / ej Helene med / som kunna, passe / till et slags dryckes-krt. - intet bgare, men en slags egyptisk form, som gr an att stte en inskription p locket. Frstr min Bror? Gif mig disse / f / ord i morgen bettids ock jag skulle bliva Dem meget tacknemlig.

deres tilgifna

Syster

Lrdagsaften.

Tekst fra: Solveig Brunholm (fotokopi s 1-3)