Dato: 4. december 1839
Fra: Fredrika Bremer   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Tomb d. 4 Dec. -39.

Till de warme Lande en ditt vnlig och hjertlig hlsning frn den, som hr fryser i sn och storm! Danmark r det varme Land fr mig, och jag ville just nu kunna p en Svalas, rygg flyga dit, fr att saga en vn, jag har der, hur frtjust jag r i det varma som andas i hans land, s i skog som i skrift, s i ord som i gerning.

Jag fick just i dag, frn Skne, bref om en ung landsmannina, som nu vistas i Kpenhamn, p Rikshospitalet der, fr en plgsam och frskrkklig sjukdom; hon r allena, fattig, utan beskyddare, men lkarne och Stadsbor visa den arma, unga frmlingen en godhet och en vrd, s att man kan grta af gldje dert. Gud vlsigne Era landsrnan fr detta! ett exempel bland mnga p deras hjertelag. Nar man frgar om tiden gr framt, d vill jag, bland flera goda tecken, frnamligast peka p den dagg af barmhertighet, som skert alldrig i s rikt mtt som nu fallit p jorden och vederqvicker dess barn. Gud signe ocks dem Hr Andersen, hvars skrifter bara vitne om den varma anden och som derfre s ljufligt varma hjertat och lifva sjlen! Innerlig tack fr deras vnliga bref af den 1 Juli! Jag langtar nu storligen att f se hur Mulatten ser ut.

Lillfingret var mycket vackert, men. .. men jag har ftt i mitt hufvud att jag ej skall tycka om hela den figuren, ssom era romaner, med deras frtjusande natur-mlningar hvilkas make jag ej knner!. Men f se! Jag har ingenting emot att bli rent af kr i Mulatten. Vr tids dramatiska scen behfver pnytt fdas, lefvande ideer uppkallas och framstllas. Det felas icke sdana i tiden; och det r Skaldens kall att med. sin trollstaf bringa dem i ljuset. Gerna vill jag i Mulatten hlsa en ljusens Engel.

Nr Ni fr denna Epistel, r vl Hemmet redan p vagen till er. Mtte Ni f boken riktigt! Jag har ltit lemna den i Viborgska bokhandeln att befordras till Kopenhamn; kanske hade jag bordt adressera den till den Reitzelska Bokhandeln, men det kom jag icke ihg, utan lt reccommendera boken till Hr Statsrdet Collin. Jag frmodar och hoppas likvl att den skall komma riktigt fram till Er. Ni skall finna mnga fel i min bok, i anseende till detalier, Gruppering, m. m. Med dess helhet tror- jag ni blir njd. Det r ett mycket vanligt hem, men som idealiseras under dess utveckling; dess tanka r [tegn med Stjerne over A?] Proffessr Fahlkrans i Upsala sade till mig en dag recensenter ara fr litet artiga mot fruntimmer, emedan de ro fr- litet strnga. Vr nu rtt artig mot mig bsta Hr Andersen och rtt strng mot min bok! Jag har intet strre begr i verlden n det att bli bttre och frdigare, och -rttvist tadel -r dertill ett kraftigare medel n godhetens berm. Nrrnare vren kommer en liten pies till dem, som. r af helt annan art n hemmet. Det r en liten utflygt till vra frfaders himmel och hellvete. Excusez du peu!

Jag borde nu sga Er litet om mitt Fdelands Litteratur; men ack! Jag r s okunnig i rrelserne derinnom att jag nstan blygs. Och likvl vet jag knappt en strre njutning n den att erknna och vrdera allt hvad lifvet producerar af sknt och godt, s i gerning som i skrift. Stunden kommer vl ock hoppas jag, d jag med uppmrksam blick skall kunna se p hvad andra skapa och bilda, men sanningen att sga r jag i detta gonblick nnu alltfr sysselsatt med att grunda mig sjelf, fr att ha tid att begrunda andra. Derfre fven flyr jag den rrelsefulla vedden och alla litterra berringar och begrafver mig - rttare lefver opp mig - i ensligheten. Gudskelf fr den! Heliga, tysta och and s liffulla enslighet, sen min a ungdomsdar min bsta vn, mitt kraste sllskap, och nu detta mer n ngonsin! Hr njuter jag den ssom jag e1jest ingenstades kan f det, och dessutom nr jag det nskar, en alskvrd vns vlgrande umgnge, och sedan land, frisk luft, en vacker dal, med snygga stugor langs fjell-sidorna, en djup, herrlig skog, med susande fura och gran, och frn mitt fnster en fri utsigt fver land och Fjord och till bla berg; - jag tackar Gud fr hvar dag, och sker under dagens stilla och allfvarliga timmar frsoning med - Bibeln, ssom jag redan har den med Christendomens Gud och med lifvet.

Kanner Ni ngot till Tornrosens bok? Denna fantastiska blomma upprunnen p svensk grund! Dess planterare r en mycket lrd man (Rektor Almqvist), som haft underliga den och nu skrifver underliga historier, dock rika p skna drag. Arbetet, som frtfar att litgifvas, innehller mngskiftande skildringar hvilka ter innehlla dels en apotheos af det blott naturskna, (ofta hanfrande, men alltfr ensidig) dels ngra skrande dissonanser, utan upplsning eller frsk dertil!. De sednare hftena har jag ej sett. Kusinerna och deras kusiner ro fversatta p Danska; (de ara frfattade af ett qvickt och vackert fruntimmer;) de sednaste af den slagten ska en sfer der de ej ro hemma och sakna derfre mycket af de frras lif och behagligbet. Strmstads opoetiska, platta och nakna klippor fdde en vacker dag (jag vet ej genom hvad underverk) en frfattarinna. Waldemar Klein, Representanten, m. fl. ro hennes innom kort tid framfdda barn. Snille ro de fria ifrn, men behaga genom en viss talang i det naturliga, samt tcka och naiva; tappa dock bort sig i mngen onaturlighet. frf. (en annu ung och tack Enka) sker nnu sig sjelf. Se der ungefar hvad jag vet om vra belles lettres. Om vra stora, Tegner, Geijer m. fl. vet Ni genom allmnna bladen. Politiken hotar bde i ondt och godt att uppsluka poesien. Dock hr vl fven den sin djupt poetiska sida, men se! den ligger vl djupt. I Norrge sjunger skalden Wergeland mngen & skn, kta inspirerad sng, och skrifver mngen ledsam prosa-bit i polemisk riktning mot sina recensenter. Mnga sm Noveller af Norsk fabrik blomstra upp i tid skriften Bien och Norske Laesefrukter, rtt friska och lifliga skogsblommor nr de skildra landet och dess scener. fven p Norrska theatern ser man inhemska stycken; och skrattar t egna qvickheter. I Sverge r man ej s lngt kommen. Deremot frtfar den historiska litteraturen der att utmrka sig genom gedigna alster.

Jag lngtar efter ngot nytt af Er! Ville fven gerna hra att Ni r lycklig bde i digtens paradis och i den verkliga verlden. fr Ingemans vnliga halsning r jag hjertFgt tacksam samt fr den njutning jag vet att hans nya arbete skall sknka mig. Nu mste jag sluta. Ett hjertligt Godt Nytt r till Dannmark och framfr allt till dem bsta Hr Andersen

nskas dem af deras vn

Fredrika Bremer.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter